czwartek, 3 grudnia 2015

Mini-konkurs na najciekawszą lekcję ekonomii

Think Global, organizator projektu „Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii” ogłasza mini-konkurs na najciekawszą lekcję ekonomii przeprowadzoną z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w szkoleniach dla nauczycieli, które odbyły się w ramach projektu "Wiki-Ekonomia” w Poznaniu (23.10.2015), Lublinie (20.11.2015) i Katowicach (27.11.2015).

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów przy wykorzystaniu narzędzi TIK, np. tych omawianych podczas szkoleń. Nauczyciel planuje ciekawą i angażującą uczniów lekcję ekonomii z TIK w ramach przedmiotów wiedza o społeczeństwie lub podstawy przedsiębiorczości (III i IV etap kształcenia) i dokumentuje jej realizację (powinna się ona odbyć do końca stycznia 2016). Dla nauczycieli, którzy w ocenie Jury przeprowadzą najciekawsze lekcje, przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce - 1500 zł brutto i 2 wyróżnienia - po 750 zł brutto.

Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wysłanie Organizatorowi sprawozdania ze zrealizowanej lekcji ekonomii z TIK oraz zgłoszenia udziału nie później niż w dniu 1.03.2016 – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem http://goo.gl/forms/FjzWkkQ1DK. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w pierwszej połowie marca 2016.

Regulamin konkursu dostępny jest w tutaj (PDF). Zachęcamy do udziału w konkursie!Konkurs odbywa się w ramach projektu "Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii - edycja 2", który realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza