INSPIR@CJE - WARSZTATY

INSPIR@CJE REGIO - to nowa propozycja szkoleniowo-warsztatowa skierowana do nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia. Stanowi uzupełnienie cyklu konferencji edukacyjnych INSPIR@CJE, które cieszą się wielkim zainteresowaniem nauczycieli (zob. podsumowanie konferencji na stronie www.edudoskonalenie.pl).

Celem INSPIR@CJI REGIO jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych, dydaktycznych i cyfrowych nauczycieli, tak, aby korzystając z rozmaitych ogólnodostępnych narzędzi TIK, byli w stanie prowadzić swoje lekcje sprawniej, skuteczniej i z większym zaangażowaniem uczniów w naukę.

Warsztaty prowadzą nauczyciele z grupy Superbelfrzy RP.

Prezentacja - warsztat w dniu 21.11.2015 (Lublin)
Prezentacja - warsztat w dniu 28.11.2015 (Katowice)

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie - rozgrzewka

2. Learning Apps  - tworzenie gier i zabaw sprawdzających wiedzę z różnego zakresu w celu wzbogacania programu nauczania wszystkich przedmiotów),

3. QR kody - organizacja gier terenowych w szkołach – kody zawierają zaszyfrowaną informację w obiektach graficznych, które następnie uczniowie rozkodowują przez swoje telefony i rozwiązują postawione przed nimi zadania w kolejnych „stacjach” gry,

4. Pixton lub inny podobny program - tworzenie własnych komiksów edukacyjnych, co pozwala w niecodzienny sposób sprawdzić wiedzę uczniów,

5. Pinterest i Padlet - narzędzia do gromadzenia ważnych informacji z dowolnego obszaru edukacji na własnych wirtualnych tablicach.

6. Consumer Classroom - prezentacja europejskiej platformy współpracy nauczycieli i zasobów dotyczących szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej, w tym finansowej (www.consumerclassroom.eu/pl/).

7. Podsumowanie warsztatów